Table booking

Uwaga: ta zawartość wymaga obsługi języka JavaScript.

var formDisplay=1;var nfForms=nfForms||[];var form=[];form.id='5';form.settings={"objectType":"Form Setting","editActive":true,"title":"Table booking","created_at":"2019-07-16 20:47:02","default_label_pos":"above","show_title":"1","clear_complete":"1","hide_complete":"1","logged_in":"","allow_public_link":"1","embed_form":"","wrapper_class":"","element_class":"","key":"","add_submit":"1","changeEmailErrorMsg":"Wprowad\u017a prawid\u0142owy adres e-mail!","changeDateErrorMsg":"Please enter a valid date!","confirmFieldErrorMsg":"Te pola musz\u0105 si\u0119 zgadza\u0107!","fieldNumberNumMinError":"B\u0142\u0105d \u2014 liczba minimalna","fieldNumberNumMaxError":"B\u0142\u0105d \u2014 liczba maksymalna","fieldNumberIncrementBy":"Zwi\u0119ksz o ","formErrorsCorrectErrors":"Popraw b\u0142\u0119dy, zanim prze\u015blesz formularz.","validateRequiredField":"To jest wymagane pole.","honeypotHoneypotError":"B\u0142\u0105d Honeypot","fieldsMarkedRequired":"Pola oznaczone znakiem * s\u0105 wymagane","currency":"","unique_field_error":" The form with this value has already been sent. ","not_logged_in_msg":"","sub_limit_msg":"
The form has reached the sending limit.","calculations":[],"formContentData":["number_of_people_1563302880268","date_1563302903939","name_1563302910353","phone_number_1563302928191","email_1559068292343","notes_commentary_1563302948661","recaptcha_1559310591052","send_1563302997022"],"drawerDisabled":false,"public_link":"http:\/\/szynk.pl\/ninja-forms\/3j4sg","public_link_key":"3j4sg","ninjaForms":"Ninja Forms","fieldTextareaRTEInsertLink":"Wstaw odno\u015bnik","fieldTextareaRTEInsertMedia":"Wstaw media","fieldTextareaRTESelectAFile":"Wybierz plik","formHoneypot":"Je\u015bli jeste\u015b cz\u0142owiekiem i widzisz to pole, nie wype\u0142niaj go.","fileUploadOldCodeFileUploadInProgress":"Przesy\u0142anie pliku w toku.","fileUploadOldCodeFileUpload":"PRZESY\u0141ANIE PLIKU","currencySymbol":"zł","thousands_sep":" ","decimal_point":",","siteLocale":"pl_PL","dateFormat":"m\/d\/R","startOfWeek":"1","of":"z","previousMonth":"Poprzedni miesi\u0105c","nextMonth":"Nast\u0119pny miesi\u0105c","months":["stycze\u0144","luty","marzec","kwiecie\u0144","maj","czerwiec","lipiec","sierpie\u0144","wrzesie\u0144","pa\u017adziernik","listopad","grudzie\u0144"],"monthsShort":["sty","lut","mar","kw.","maj","cze","lip","sie","wrz","pa\u017a","lis","gru"],"weekdays":["niedziela","poniedzia\u0142ek","wtorek","\u015broda","czwartek","pi\u0105tek","sobota"],"weekdaysShort":["niedz.","pon.","wt.","\u015br.","czw.","pt.","sob."],"weekdaysMin":["niedz.","pon.","wt.","\u015br.","czw.","pt.","sob."],"recaptchaConsentMissing":"reCaptcha validation couldn't load.","recaptchaMissingCookie":"reCaptcha v3 validation couldn't load the cookie needed to submit the form.","recaptchaConsentEvent":"Accept reCaptcha cookies before sending the form.","currency_symbol":"","beforeForm":"","beforeFields":"","afterFields":"","afterForm":""};form.fields=[{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":1,"options":[{"errors":[],"max_options":0,"label":"1","value":"1","calc":"","selected":0,"order":0,"settingModel":{"settings":false,"hide_merge_tags":false,"error":false,"name":"options","type":"option-repeater","label":"Ustawienia Dodaj nowe